Przegląd

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

wybrane-zagadnienia-psychologii-alkoholizmuKolejną ciekawą publikację na temat alkoholizmu wydało właśnie wydawnictwo Difin. Książka Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu pod redakcją Jana Chodkiewicza i Krzysztofa Gąsiora, porusza szereg zagadnień psychologicznych, poszerzając dotychczasowe spojrzenie na stan emocjonalny zarówno alkoholika, jak i osób współuzależnionych (zwłaszcza rodziny).

Najlepiej istotę publikacji oddają dwie recenzje wybitnych specjalistów w dziedzinie psychologii osobowości:

prof. dr. hab. Zygfryd Juczyński (rektor Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi)

Nie od dziś wiadomo, iż farmakoterapia w leczeniu uzależnień stanowi jedynie wsparcie dla oddziaływań psychoterapeutycznych (pogrubienia – red.). Artykuły zawarte w publikacji Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu, (…) poszerzają dotychczasowe spojrzenie na problemy związane z uwarunkowaniami picia, diagnozowaniem uzależnienia i sposobami leczenia, a zarazem ukazują nowe i bardzo ciekawe obszary dociekań.

Praca powinna zainteresować szerokie grono specjalistów i badaczy zajmujących się problematyką uzależnień.

prof. dr hab. Lucyna Golińska (kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych na Uniwersytecie Łódzkim)

Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnieniem specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych.

Pojawia się w niej kwestia zasadności używania określenia syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholika – red.), a jednocześnie interesujące badania dotyczące deficytów w zakresie regulacji emocjonalnej w grupie dorosłych z rodzin alkoholowych. Zebrane teksty pozwalają nie tylko pogłębić i uporządkować wiedzę w tych obszarach, ale także mogą być inspiracją do pogłębienia trafności oddziaływań w psychoterapii.

Nie da się ukryć, iż publikacja ta ma charakter przede wszystkim naukowy, jednakże z pewnością może przyczynić się do pogłębienia wiedzy o leczeniu alkoholizmu i psychice alkoholika (koalkoholika) niemal każdego czytelnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *