Przegląd

Przyczyny alkoholizmu

Poszukując przyczyn alkoholizmu, należy wziąć pod uwagę szereg uwarunkowań, począwszy od analizy środowiska, w jakim dorastała osoba chora, przyjrzenia się jej osobowości, bieżącym warunkom życia, aż po czynniki społeczno-kulturowe i demograficzne. Taka analiza pozwala wyróżnić trzy główne grupy przyczyn choroby alkoholowej.

Przyczyny indywidualne

Czynniki indywidualne stanowią pierwszą, dużą grupę podstaw, mogących decydować o zaburzeniach, prowadzących do choroby alkoholowej. Należy przez nie rozumieć skłonności do popadania w nałogi, okoliczności życia osoby badanej – biorąc również pod uwagę poziom stresu, jakiemu poddany jest uzależniony, życiową sytuację i związane z nią problemy natury osobistej oraz charakter chorego:

  • poziom wrażliwości,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pokonywania trudności.

Większe i mniejsze problemy mogą stanowić przyczynę skłonności do uciekania w alkohol w chwilach jakichkolwiek słabości. Zapalnikiem, może być rozczarowanie, nagła zmiana w życiu osobistym, śmierć bliskiej osoby, niepowodzenie w związku lub inne – mniej i bardziej poważne kłopoty. Alkoholizm jest wówczas zwykle sposobem na ucieczkę, próbą zapomnienia o tym, co stanowi problem i metodą izolacji, dającą złudne poczucie bezpieczeństwa.

Choroba alkoholowa pozwala w psychice chorego wytworzyć blokady, dzięki którym problemy wydają się odleglejsze. To z kolei prowadzi w naturalny sposób do ich nawarstwiania – nierozwiązywane bowiem, generują kolejne. W ten sposób, życie alkoholika staje się łańcuchem wynikających z siebie trudności, powodujących, że próba powrotu do normalności i uporania się z kłopotami wydaje się dla chorego nierealna.

Przyczyny społeczno-kulturowe

Kolejną grupą są czynniki społeczno-kulturowe, charakteryzujące otoczenie alkoholika. Miejsce, w którym chora osoba mieszka, pozycja społeczna, jaką posiada, osoby, którymi się otacza, wykształcenie, wykonywany zawód – wszystko to stanowi grupę uwarunkowań, mogącą determinować skłonność do uzależnienia od alkoholu. Przy czym, należy pamiętać, iż stereotyp, mówiący o tym, że uzależnienie od alkoholu dotyka wyłącznie osoby z nizin społecznych jest mitem. Problem dotyka zarówno ludzi, nieposiadających wykształcenia, wykonujących proste prace fizyczne, jak i osób wykształconych, piastujących poważne i odpowiedzialne stanowiska zawodowe.

Różni ludzie - różne alkohole

Wieloletnie przebywanie w otoczeniu osób, wybierających picie, jako najlepszą metodę rozrywki, przyniesienia sobie ulgi w sytuacjach napięcia, sposobu na rozwiązanie problemów, świętowanie radości i pokonywania smutków – skutkuje powielaniem zachowań. Ma tu znaczenie również dążenie do akceptacji, odczuwane w naturalny sposób przez każdego człowieka. Trudno nawiązać bliską relację, reprezentując sobą zupełnie odmienny od otoczenia zbiór cech i reakcji. Społeczne przyzwolenie i akceptacja spożywania alkoholu w Polsce, są wysokie. Sprzyja to powstawaniu niezdrowych zachowań i zwiększa łatwość popadania w choroby, związane z alkoholem.

Przyczyny demograficzne

Ostatnimi spośród przyczyn, o któryc warto wspomnieć, są czynniki demograficzne, opisujące osobę, dotkniętą chorobą alkoholową – wiek oraz płeć. Statystycznie, znacznie więcej osób chorych diagnozuje się wśród mężczyzn. Trudno jednak stwierdzić, czy spowodowane jest to różnicami w psychice obu płci, siłą wewnętrzną, odpornością na stres, czy też uwarunkowaniami społecznymi. Faktem jednak jest, iż kobiety są znacznie mniej podatne na uzależnienie od alkoholu.

Biorąc natomiast pod uwagę wiek, należy stwierdzić, iż moment inicjacji, kiedy człowiek sięga po alkohol po raz pierwszy, jest w Polsce coraz niższy. Oznacza to, że młodzież, szukając akceptacji grupy i starając się za nią nadążyć, spożywa alkohol wraz z przyjaciółmi, przyzwyczajając się w ten sposób, iż jest to doskonały sposób zabawy, relaksu i odciążania zmęczonego umysłu. W praktyce sprowadza się to do rosnącego w naszym kraju problemu, którego wynikiem jest coraz niższy wiek osób ze zdiagnozowaną chorobą alkoholową.

Butelka piwa

Bez względu na uwarunkowania, dla chorego, szukającego sposobu na pokonanie uzależnienia od alkoholu, kluczowym jest znalezienie jego przyczyn – pozwala to zrozumieć istotę problemu i nauczyć się zupełnie nowych mechanizmów życiowych reakcji na codzienną, otaczającą rzeczywistość. Leczenie alkoholizmu, to długotrwały i wieloetapowy proces, wymagający dużej determinacji osoby chorej, którego powodzenie jest jednak jak najbardziej osiągalne.

Czytelnicy trafili tutaj wyszukując min.:

  • przyczyny alkoholizmu
  • alkoholizm przyczyny
  • alkohol a problemy osobiste

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *