Przegląd

Profilaktyka alkoholizmu

Alkoholizm to poważny problem społeczny, zaś jego drastyczne skutki są odczuwalne we wszystkich aspektach życia osoby uzależnionej, jak również jej bliskich. Obok skutków społecznych, dotkliwe są również zdrowotne – życie alkoholika staje się pasmem niekończących się problemów i udręk, a pogłębiający się nałóg powoduje ich nawarstwianie.

Z jarzma dramatycznie pogarszającej się sytuacji, chorego może wyrwać wyłącznie detoks i leczenie, z pomocą którego będzie w stanie powrócić do społeczeństwa.

Wychodzenie z nałogu

PO-CO-PIC

Wyeliminowanie z życia nałogu, to długotrwały i bardzo trudny proces. W pierwszej kolejności uzmysłowienie sobie problemu; następnie skorzystanie z dostępnej pomocy; odwyk, podczas którego obok psychicznych, mocno odczuwalne są przykre skutki fizyczne; stanowiąca jego element detoksykacja, podczas której organizm pozbawiany jest alkoholu i długa terapia, polegająca na zrozumieniu istoty problemu i akceptacji swojej choroby. Alkoholikiem jest się bowiem do końca życia. Nowoczesna medycyna oferuje szereg środków, wspomagających walkę z zabójczym nałogiem, znane szeroko Esperal, czy Naltrexone – to tylko jedne z wielu, dostępnych środków, przeznaczonych do walki z chorobą alkoholową. Jak zawsze taniej jest jednak zapobiegać, niż leczyć, stąd też profilaktyka alkoholizmu nabiera szczególnego znaczenia.

Społecznie pożądanym celem nie jest jednak wcale walczenie ze skutkami nałogu, a wyeliminowanie jego przyczyn. Bardzo istotną kwestią jest więc profilaktyka alkoholowa. Leczenie uzależnień to tylko pozbywanie się skutku, a nie przeciwdziałanie problemowi. Zadanie jest wyjątkowo trudne – w przeciwieństwie do narkotyków, nie jest bowiem możliwe zakazanie używki i wyeliminowanie jej ze społeczeństwa. Świadomość spożycia alkoholu jest natomiast wciąż niewystarczająca, aby uznać ją za efektywny sposób zapobiegania.

Profilaktyka alkoholizmu spoczywa na barkach instytucji państwowych oraz fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Ich głównym celem jest zwiększenie świadomości skutków nadmiernego spożycia alkoholu, objawów i przebiegu choroby alkoholowej, podwyższenie bariery wieku pierwszego kontaktu z alkoholem i – w ten sposób – zapobieganie powstawaniu zjawiska alkoholizmu.

Na czym polega profilaktyka alkoholizmu

Pomoc, oferowana przez wymienione ośrodki, polegać powinna zarówno na prowadzeniu edukacyjnych programów profilaktycznych wśród młodzieży, szerzeniu świadomości wśród społeczeństwa, polegającym na propagowaniu ograniczonego spożycia alkoholu, a także na szerokim informowaniu o zgubnych skutkach spożywania alkoholu – patologiach społecznych, rujnacji zdrowia psychicznego i fizycznego, trudnościach, jakich przysparza leczenie alkoholizmu – a wszystkie te działania powinny być planowane z uwzględnieniem specyfiki regionu oraz struktury społecznej. Programy profilaktyczne obejmują również doraźną pomoc – całodobowe linie telefoniczne, służące wsparciem ofiarom alkoholizmu i osobom dotkniętym problemem oraz szeroko rozumianą pomoc – zarówno choremu, jak i jego bliskim.

Profilaktyka alkoholowa – aby móc uznać ją za skuteczną – powinna mieć  za zadanie wpojenie umiejętności odmawiania spożycia alkoholu, wiary w to, że to nie alkohol decyduje o możliwości przynależności do grupy społecznej (w aspekcie sięgających po alkohol dzieci i młodzieży) i nie jest on jedynym determinantem dobrej zabawy. Efektywne ograniczenie spożycia i wysoka świadomość skutków nadużywania alkoholu to jedyna skuteczna metoda zapobiegania dramatycznej w przebiegu chorobie.

Czytelnicy trafili tutaj wyszukując min.:

  • profilaktyka uzalenie
  • profilaktyka alkoholizmu
  • profilaktyka alkoholozmu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *