Przegląd

Definicje alkoholizmu

Wszyscy wiemy czym jest alkoholizm, potrafimy podać kilka jego objawów, wymienić  inne nazwy tej choroby: uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa itd. Gdy jednak przyjdzie nam dokładniej wyjaśnić pojęcie alkoholizmu, napotykamy często na trudną do sforsowania przeszkodę. W niniejszym artykule przedstawimy bliżej definicję alkoholizmu według WHO (która obowiązuje w Polsce), a także definicje alternatywne.

Definicja alkoholizmu według WHO

Obowiązująca w Polsce definicja choroby alkoholowej powstała w 1992  roku. Zmieniła ona wcześniej obowiązującą nazwę alkoholizm na zespół uzależnienia od alkoholu, definiowany jako:

Zespół objawów somatycznych, behawioralnych i poznawczych, w których picie alkoholu staje się priorytetowe nad innymi, poprzednio ważniejszymi zachowaniami.

Zgodnie z powyższą definicją choroby, do jej zdiagnozowania konieczne jest wystąpienie w ciągu roku trzech spośród 6 objawów alkoholizmu:

 • silna potrzeba – głód picia alkoholu
 • występowanie tolerancji alkoholowej – coraz słabsza reakcja na tę samą ilość alkoholu (uodparnianie)
 • zespół abstynencyjny lub naprzemienne spożywanie alkoholu i środków o podobnym działaniu
 • ograniczenie możliwości kontroli nad zachowaniami związanymi ze spożywaniem alkoholu
 • picie alkoholu mimo wiedzy o jego szkodliwości
 • zaniedbywanie innych zainteresowań i przyjemności

Powyższa definicja alkoholizmu jest zatem znacznie szersza, niż przyjmowana potocznie. Zwraca ona uwagę na trzy główne aspekty:

 • uzależnienie fizyczne – biologiczna adaptacja do alkoholu, przystosowanie organizmu do jego spożywania,
 • uzależnienie psychiczne – związane ze stanem emocjonalnym w trakcie i po spożyciu,
 • tolerancję – do osiągnięcia tych samych skutków fizycznych i psychicznych konieczna jest coraz większa dawka alkoholu.

Inne definicje alkoholizmu

Prostszą definicję przedstawił Mark Keller (były wydawca magazynu Badania nad alkoholem). Definiuje on alkoholizm następująco:

Zdjęciechoroba przewlekła, przejawiająca się powtarzającym się piciem, skutkująca trwałym uszkodzeniem zdrowia, upośledzeniem społecznym lub ekonomicznym osoby chorej.

Definicja ta, niegdyś popularna, podkreśla niestety pewne stereotypy dotyczące alkoholizmu. Wśród alkoholików znajdujemy bowiem wiele osób bardzo dobrze sytuowanych społecznie, jak i ekonomicznie, co więcej wspomniane upośledzenia nie zawsze są skutkiem – częstokroć są to przyczyny alkoholizmu.

Na zakończenie inna (amerykańska) definicja choroby alkoholowej, zaczerpnięta z opracowania ks. Tadeusza Żurka:

zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych, poznawczych, powstający wówczas, gdy przyjmowanie alkoholu dominuje nad zachowaniem, które cechowało jednostkę przed uzależnieniem się. Przejawia się w zespole silnego i nieodpartego pragnienia przyjęcia œśrodka psychoaktywnego. Nawet po długim okresie abstynencji może nastąpić wówczas nawrót do uzależnienia i objawów zespołu.

Warto podkreślić postępujące odchodzenie od mających negatywne konotacje określeń alkoholizm i alkoholik. W ich miejsce coraz powszechniej stosuje się z kolei sformułowania takie jak choroba alkoholowa, zespół uzależnień od alkoholu, osoba uzależniona. Podkreśla to, coraz częściej dostrzegane, psychologiczne i biologiczne podłoże alkoholizmu, zamiast nagminnie nadużywanych stereotypów.

Czytelnicy trafili tutaj wyszukując min.:

 • alkoholizm definicja
 • definicja alkoholizmu
 • alkoholik definicja
 • definicja definicja
 • choroba alkoholowa definicja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *