Przegląd

Alkoholizm w Polsce

Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówią, że na tle państw europejskich Polska nie góruje wcale w rankingu krajów, w których spożycie alkoholu jest najwyższe. Według statystyk, Polacy spożywają znacznie mniej alkoholu, niż na przykład Czesi, Niemcy, czy Brytyjczycy. Odsetek osób, korzystających z używki nie odzwierciedla jednak wcale liczby osób, których problemem jest choroba alkoholowa. Sam fakt picia, nie musi bowiem być tożsamy z brakiem kontroli nad nałogiem.

Społeczne przyzwolenie

Choć trunki, uznawane za najmocniejsze, zastępowane są coraz częściej delikatniejszymi, nie można jednoznacznie niestety stwierdzić, czy przekłada się to proporcjonalnie na spadającą liczbę osób uzależnionych od alkoholu. Społeczne przyzwolenie na traktowanie alkoholu, jako koniecznego uzupełnienia spotkań towarzyskich w wielu okolicznościach, nieprzestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz niewystarczające środki, kierowane na państwową opiekę, związaną z profilaktyką i leczeniem alkoholizmu powodują, że wciąż niepokojąco duży jest odsetek osób, które nad spożyciem alkoholu tracą kontrolę. Zatrważające są także dane, przedstawiające coraz niższy wiek osób, których problemem staje się uzależnienie od alkoholu.

Mimo, iż dane statystyczne wskazują pewną poprawę, problem alkoholizmu w Polsce wcale nie ulega ograniczeniu.

Statystyka spożycia alkoholu w UEZmiany spożycia alkoholu w Polsce

źródło: egospodarka.pl

Skala alkoholizmu

Mimo, iż jako społeczeństwo w światowych badaniach wypadamy całkiem dobrze, w praktyce nie jesteśmy w stanie nawet określić liczb, statystycznie opisujących alkoholizm w naszym kraju. Pamiętać także należy, iż wiele osób, które diagnostycznie powinny zostać uznane za chore, nie zdaje sobie sprawy ze swojego uzależnienia, a brak powszechnego dostępu do ośrodków terapeutycznych, wstyd i odtrącenie społeczne powodują, że alkoholicy mają spore trudności w uzyskaniu skutecznej pomocy. Alkohol jest spożywany aż przez blisko 90% Polaków (wg danych TNS OBOP), trudno więc mówić o braku istnienia zagrożeń, związanych z jego nadmiernym spożyciem.

Aby móc uznać problem za mniejszy, musi zajść jeszcze wiele zmian. W pierwszej kolejności powinna to być profilaktyka, polegająca na uczeniu odpowiedzialności i świadomego spożycia niebezpiecznej używki. Natomiast liczba i rozmiary negatywnych skutków nadużywania alkoholu, powinny skłaniać do znacznie baczniejszego przyjrzenia się problemowi i obok badania tendencji i zachodzących w społeczeństwie polskim zmian – min. kultury picia, rozwijać powinny ze strony państwa umiejętności skutecznej diagnozy problemu i – co ważniejsze – jego eliminacji poprzez farmakologiczne leczenie alkoholizmu, terapie i inne formy pomocy, przede wszystkim wsparcie psychologiczne.

Czytelnicy trafili tutaj wyszukując min.:

  • alkoholizm w polsce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *